Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. gospodarki lokalowej i działalności gospodarczej

Stanowisko ds. gospodarki lokalowej i działalności gospodarczej

E-mail: m.pawlak@piaski-wlkp.pl
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295427, 655719030 wew. 27

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, lokalowej i działalności gospodarczej załatwia następujące sprawy:

 

Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa
przyjmowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i o najem lokalu użytkowego
zawieranie umów o najem lokalu mieszkalnego i użytkowego
naliczanie wysokości czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe
sprawowanie kontroli nad terminowością i prawidłowością jego zapłaty
przygotowywanie projektów uchwał dot. spraw mieszkaniowych i lokalowych
prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych
przeprowadzanie oceny stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych
przyjmowanie wniosków w sprawie dokonania naprawy, wymiany lub remontu w budynkach stanowiących własność gminy

Wystawianie faktur  VAT za najem lokali i dzierżawę gruntów

wystawianie wezwań dla dłużników


Gospodarka komunalna
przyjmowanie od konserwatorów meldunków wyprodukowanej wody

naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
wykonanie zestawień zrzucanych ścieków do kolektora sanitarnego


Dodatki mieszkaniowe
przyjmowanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych
wydawanie decyzji
prowadzenie rejestru dodatków mieszkaniowych


Gospodarka przestrzenna
ustalanie nr porządkowego nieruchomości

Ewidencja działalności gospodarczej
Przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wpis , zmianę, wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wystawianie zaświadczeń o działalności gospodarczej wg stanu na 31.12.2011 r.Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-14
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.