Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295425, 655719030 wew. 25

Stanowisko ds. Inwestycji i gospodarki przestrzennej załatwia następujące sprawy:

Gospodarka przestrzenna
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
prowadzenie rejestru wydanych decyzji
kontrola zgodności realizacji inwestycji budowlanych z ustalenia wynikającymi z planów zagospodarowania przestrzennego
podawanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu planów do wglądu
przyjmowanie uwag i zastrzeżeń od osób fizycznych i instytucji w sprawie wyłożonych planów
prowadzenie ewidencji obowiązujących planów
przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opracowania planów
wydawanie wypisów z planów

Budownictwo
przygotowanie dokumentacji na prowadzone przez gminę inwestycje
nadzór nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami
prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków i budowli dla których gmina jest właścicielem lub zarządcą
udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji , działającym przy Starostwie Powiatowym w Gostyniu
sporządzanie kosztorysów i innych zestawień dotyczących inwestycji i remontów

Gospodarka nieruchomościami
wydawanie postanowień w sprawie podziału i scalania nieruchomości
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje