Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295428, 655719030 wew. 28

Stanowisko ds zamówień publicznych prowadzi : postępowania o zamówienie publiczne
przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
ogłoszenia postępowania o zamówienie w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych
przygotowanie protokołów z otwarcia ofert
prowadzenie protokołu z oceny ofert i wyboru oferenta
przygotowanie i prowadzenie korespondencji z oferentami
przygotowanie ogłoszenia o wyborze oferenta do Biuletynu Zamówień Publicznych i informacji do MSWiA
przygotowanie projektu umowy o wybranym oferencie
kontrola przebiegu wykonania zamówienia pod względem zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową
prowadzenie rejestru zamówień publicznych
prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania o zamówienie publiczne
prowadzenie ewidencji zakupów wg grup PKWiU
pozyskiwanie środków na inwestycje gminne
przygotowywanie wniosków do programów Sapard, Phare, FOŚiGW
sporządzanie kosztorysów i innych zestawień dotyczących inwestycji i remontów
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.