Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretariat

Sekretariat

E-mail: sekretariat@piaski-wlkp.pl
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655719030, 655719188, 655295441

Zadania Sekretariatu to:

 1)   przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i

wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji ,

2)     nadzór i organizacja prawidłowego funkcjonowania obsługi petentów  w Urzędzie

3)   przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie spotkań i

zebrań organizowanych przez Wójta lub Sekretarza

4)   prenumerata czasopism,

5)   przygotowywanie czystopisów pism,

6)   nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i pieczątek,

7)   przyjmowanie petentów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie do    właściwych komórek organizacyjnych,

8)  zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,

9) zaopatrywanie Urzędu w druki i formularze,

10) prowadzenie ewidencji  udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,

11) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

12) prowadzenie ewidencji czynności  notarialnych dokonanych przez Wójta,

13) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,

14) prowadzenie ewidencji szkoleń.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-10
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje