Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy i poborowych posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin oraz dla samotnych żołnierzych i poborowych odbywających służbę zastępczą.I. Wymagane dokumenty:
wniosek, zaświadczenie z administracji budynku, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych albo cywilno-prawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania; zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby; decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; oświadczenie wnioskodawcy, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania; oświadczenie wnioskodawcy, że jet osobą samotna i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych .
II. Opłaty:
nie podlega
III. Termin Załatwienia sprawy:
14 dni.
IV. Tryb odwoławczy:
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegiu Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.