Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed osobą duchowną



 I. Wymagane dokumenty:
doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

II. Opłaty:
75,00 zł ( jeśli opłata nie została uiszczona przy podpisywaniu zapewnienia ) 

III. Termin załatwienia sprawy:
odwrotnie, 

IV. Tryb odwoławczy:
W przypadku dostarczenia przez duchownego zaświadczenia po terminie, Kierownik USC niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy sporządzenia aktu. Osoby zainteresowane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma, mogą wystąpić do Sądu Rejonowego w Gostyniu z wnioskiem o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę sporządzenia aktu. 

V. Uwagi:
Po sporządzeniu aktu małżonkowie otrzymują zawiadomienie o sporządzeniu aktu i terminie odbioru 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa . Małżonek odbierający odpisy zobowiązany jest okazać się dokumentem tożsamości.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-08-03 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.