Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowgo I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek, w którym należy podać: kiedy osoba opuściła lokal, miejsce jej aktualnego pobytu, w jakim charakterze zamieszkiwała. 

II. Opłaty:
Nie pobiera się 

III. Termin odpowiedzi:
do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

V. Uwag:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.