Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały I.  Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

2. Załączniki: "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby również dla dziecka.

3. Do wglądu: dowód osobisty, dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego. 

II. Opłaty:
Nie pobiera się 

III. Termin odpowiedzi:
Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

V. Uwagi:
W przypadku pobytu czasowego należy podać czas - okres zameldowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy.Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.