Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy I. Wymagane dokumenty:
1. Do wglądu: paszport lub karty pobytu czasowego lub wiza lub voucher lub zaproszenie (rodzaj dokumentu w zależności od kraju, decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów. 

II. Opłaty:
Nie pobiera się 

III. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki 

IV. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

V. Uwagi :

1. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemców (jednego z współnajemców), właściciela (jednego z współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. 2. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.