Udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych zameldowanych na terenie gminy piaski


I. Wymagane dokumenty:
1. "Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych". 2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie jednostkowych danych osobowych.
II. Opłaty:
Opłata skarbowa:
5,00 zł.
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, w zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego w przepisach odrębnych.
III. Termin załatwienia sprawy:
Zgodny z KPA
IV. Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Urzędu Zażalenie składa się w sekretariacie urzędu (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie)


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.