Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistychI. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych 2. Do wglądu: dowód osobisty
II. Opłaty:
Opłata skarbowa:  5 zł  od każdej poświadczonej strony dokumentu.    Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski.
III. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki
IV. Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w sekretariacie Urzędu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.