Wydawanie dowodów osobistych - wymiana I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Załączniki: dwie aktualne fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm (widoczny lewy półprofil), dotychczasowy dowód podlegający wymianie, akt urodzenia lub akt małżeństwa. 

II. Opłaty:
30 zł.   Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski 

III. Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni 

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej nie pobiera się. 

V. Uwagi:
1. Złożenie wniosku i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście.

2. Osoby w wieku 13 do 18 lat ubiegające się o wymianę dowodu osobistego składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Dowód osobisty podlega wymianie w razie: zmiany danych osobowych i zmiany adresu pobytu stałego, uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby upływu okresu ważności dowodu osobistego.Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-22 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.