Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludnościI. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności. 2. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.
II. Opłaty:
Opłata skarbowa: 17 zł. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski 
III. Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z KPA
IV. Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem tut. Urzędu Zażalenie składa się w sekretariacie urzędu (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).
VI. Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.

Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.