Zezwolenie na umieszczanie reklam w pasie drogowy dróg gminnych.


I. Wymagane dokumenty:

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, Załączniki: Projekt reklamy, w tym projekt konstrukcji z wymiarami, projekt graficzny z planem sytuacyjnym z zaznaczoną lokalizacją, kopia uzgodnień,

II. Opłaty:

Opłata wynikająca z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

III. Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni,

IV. Tryb odwoławczy:

Odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty doręczenia / odwołanie składa sie w sekretariacie Urzędu/

V. Uwagi:

Wnioskodawca we własnym zakresie uzgadnia reklamę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku reklam zlokalizowanych w strefie konserwatorskiej oraz uzyskuje pozwolenie na budowę, gdy rodzaj reklamy tego wymaga. Reklama wchodząca w pas pobocza,chodnika,jezdni itp. wymaga uzyskania zezwolenia.W przypadku lokalizacji reklamy w pasie drogowym wymagane jest zgłoszenie zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2007-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-08 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.