Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; Załączniki: Dokumenty na poparcie wniosku - wycena dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, 

II. Opłaty:
nie pobiera się, 

III. Termin załatwienia sprawy:
do 60 dni. 

IV. Tryb odwoławczy:

Odmowa obniżenia opłaty upoważnia w terminie 30 dni wieczystego użytkownika do bezpośredniego złożenia wniosku o obniżenie opłaty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Po orzeczeniu Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

V. Uwagi:
w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.