Podziały nieruchomości I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o podział nieruchomości:

Załączniki:

1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej, protokół badania księgi wieczystej, akt notarialny),
2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli została wydana przed złożeniem wniosku o podział i nadal obowiązuje,
4. wstępny projekt podziału chyba, że podział ma nastąpić niezależnie od planu miejscowego,
5. protokóły z przyjęcia granic nieruchomości,
6. wykaz zmian gruntowych,
7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8. mapa z projektem podziału (przyjęta przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
Dokumenty wskazane w punktach 5-8 dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii wójta o podziale, chyba że opinia taka nie jest wymagalna (podział niezależny od planu).

 II. Opłaty:
nie pobiera się, 

III. Termin odpowiedzi:
do 60 dni. 

IV. Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie lub odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 7 dni (na postanowienie), 14 dni (na decyzję) od daty otrzymania.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2005-01-03 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.