Zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczejI. Wymagane dokumenty:
wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
II. Opłaty:
10 zł  Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski
III. Termin załatwienia sprawy:
14 dni .
IV. Tryb odwoławczy:
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-15
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.