Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.:


Piaski, dnia 24.05.2007r.

RiOŚ-7624/07/02/07

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Piaski.

Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.), w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami)

informuję,

że dniu 24.05.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Małych.”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piaskach przy ul. 6-go Stycznia 1.

                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                             Zenon Norman

 


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-24
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.