Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzewie


Piaski, dnia 29.09.2010r.
IZP.341-05/10OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzewie”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” – Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 92 695,64 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena brutto – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMANAutor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2010-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-29
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.