Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012 roku.


Piaski, dnia 27.12.2011r.
ZP.271.15.2011OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2012 roku.”
za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „Jula-Benz” Urszula Gorwa Stacja Paliw
Ul. Gostyńska 11, 63-820 Piaski
- opust cenowy ON – 0,03 zł brutto
- opust cenowy Pb95 – 0,03 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: opust cenowy ON – waga kryterium 90 %, opust cenowy Pb-95 – waga kryterium 10 %.
Oferta otrzymała 300,00 pkt


WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN

Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2011-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-27
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.