Obwieszczenie WÓJTA GMINY PIASKI o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o.

Numer dokumentu: -
Rok: 2012

IGP 6733.III.13.2012. Piaski, dnia 27.07.2012 r.

Obwieszczenie
WÓJTA GMINY PIASKI
o wznowieniu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717) Wójt Gminy Piaski zawiadamia że zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej systemu P4 Sp. z o.o. nr GOS3021
obejmująca instalację jednego stalowego masztu , anten i urządzeń radiowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, numer ewidencyjny gruntu 358 obręb geodezyjny Piaski przy ulicy Warszawskiej 82
W związku z powyższym strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Piaski Ul. 6-go Stycznia 1 pok.
nr 18 w godzinach pracy Urzędu.


WÓJT


ZENON NORMAN

Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-31
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.