Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji

Rok: 2013
Numer dokumentu: 6

Treść:


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-11
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.