Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski dot. wszczęcia postępowania, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu hodowli bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 253,05 DJP zlokalizowanych w miejscowości Lipie, gmina Piaski, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 118 ark. mapy 1 obręb Lipie”.

Numer dokumentu: *
Rok: 2019


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2019-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-04-26
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.