Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Referat Budżetowo-Finansowy

Referat Budżetowo-Finansowy

E-mail: ----
Ulica: ----
Kod: ----
Miasto: -----
Telefon: 655295422, 655719030 wew. 22

Referat Budżetowo- Finansowy zajmuje się :

FINANSE
zapewnieniem realizacji polityki finansowej gminy
wykonuje określone przepisami prawa obowiązki z zakresu rachunkowości
opracowują wspólnie z innymi stanowiskami pracy projekty budżetu gminy
wprowadza do projektu budżetu dotacje: podmiotowe celowe, małe dotacje
przygotowuje projekty uchwał w sprawie wykonania zmian budżetu
realizuje budżet gminy
sporządza sprawozdania finansowe
zapewnia obsługę kasy


PODATKI
zajmują się : ustalaniem wymiaru podatku od osób fizycznych i prawnych
przygotowaniem dokumentacji do udzielenia ulg ,odroczeń od płatności zobowiązań pieniężnych, umorzeń podatków,
załatwianiem odwołań od wymiaru podatków/rolny, leśny, od nieruchomości/
wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym
wydawaniem nakazów płatniczych -zobowiązań pieniężnych
prowadzeniem dokumentacji księgowo-ewidencyjnej dla zobowiązań pieniężnych od osób prawnych i fizycznych
podejmowaniem czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym w zakresie świadczeń pieniężnych
sporządzaniem sprawozdań
wydawaniem zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach .
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-14
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje