Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznychI. Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych. Załączniki: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, decyzja właściwego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

II. Opłaty:
opłata skarbowa za wniosek - 5,00 zł, od załącznika - 0,50zł, .Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia . 525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, 2100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. W/w opłaty wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ci których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonej wartości . 37500 zł dla piwa, 37500 zł dla wina 77000 zł dla wódki. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła 37500zł dla napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa - opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów, 77000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2,7% ogólnej warości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

III. Tryb odwoławczy:
odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.