Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295446, 655719030 wew. 16

Stanowisko ds. Rady Gminy prowadzi sprawy z zakresu obsługi administracyjnej Rady Gminy i jej Komisji przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady Gminy i komisji
wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady gminy i posiedzeń Komisji
przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady Gminy, jej Komisji i radnych
przygotowywanie materiałów do projektów planów prac Rady Gminy i jej Komisji
protokołowanie sesji Rady Gminy, posiedzeń Komisji
prowadzenie i przechowywanie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady Gminy, Komisji i Wójta
przesyłanie podjętych uchwał do Wydziału Kontroli i Nadzoru WUW w Poznaniu i RIO w Poznaniu celem ich zaopiniowania
nadzór nad terminowym publikowaniem uchwał oraz podawaniem ich do publicznej wiadomości
prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych
organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji nie będących radnymi
sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności Rady Gminy

prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych Gminy
przygotowywanie i obsługa zebrań wiejskich oraz sołtysów organizowanych przez Wójta
prowadzenie rejestru i przechowywanie protokołów oraz uchwał z tych zebrań

wykonywanie prac kancelaryjnych przy wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, sołtysów oraz rad sołeckich i referendach
rejestracja społecznych komitetów zawiązujących się i działających na terenie Gminy

wydawanie zezwoleń zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
przygotowywanie jednorazowych zezwoleń podczas imprez
wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przygotowywanie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przygotowanie projektu uchwały o liczbie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Informacje powiązane:

- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.