Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

E-mail: *
Ulica: 6-Stycznia 1
Kod: 63-820
Miasto: Piaski
Telefon: 655295420, 655719030 wew. 20

Stanowisko ds. Obywatelskich prowadzi sprawy :

1. Sporządzanie sprawozdań Meldunek o stanie rejestru wyborców w Gminie
Badania statystyczne ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące oraz czasowy nieobecny w związku z wyjazdem za granicę
Wykaz ilościowy dokumentów źródłowych opracowanych i tworzonych w Komórkach Ewidencji Ludności

2. Prowadzenie ewidencji ludności w układzie kartotecznym - Kom i w programie komputerowym:
karta osobowa mieszkańców
kartoteka danych archiwalnych
kartoteka byłych mieszkańców

Rejestracja
zameldowań, wymeldowań z pobytu stałego i czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
zgonów
zmiany dokumentów tożsamości, zmiany stanów cywilnych
zmiany nazwisk i imion
zmiany obywatelstwa
przysposobienia
Wykazy
Mieszkańców
przepoborowych
ilościowe
Sporządzanie spisów wyborców

3. Komunikacja z systemami nadrzędnymi
przekazywanie przetworzonych danych osobowych na nośnikach magnetycznych
przesyłanie na nośnikach magnetycznych danych osobowych noworodków, celem nadania numeru PESEL

4. Przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Danych MSWiA (przez sieć teleinformatyczną)
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2007-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-04
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje